2419797 - Afstemmingsverordening 2019

De Afstemmingsverordening 2019 vervangt de Afstemmingsverordening 2016. In de afstemmingsverordening is geregeld in welke situaties een uitkering van de Participatiewet, IOAW en IOAZ wordt verlaagd. En zo ja, met wat voor percentage en hoe lang. Een verlaging kan variƫren van 5 tot 100 procent, en de duur van de verlaging van 1 maand tot 3 maanden. Het verlagen van een uitkering, het zogenoemde afstemmen, moet op een zorgvuldige wijze plaatsvinden. Vandaar dat een duidelijke verordening nodig is. In afgelopen jaren is in de uitvoering een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen. Op basis van die signalen stelt het college de raad voor deze verordening aan te passen, te verbeteren en te verduidelijken. Het gaat hierbij niet om inhoudelijke/beleidsmatige wijzigingen, maar om zogenoemde technische wijzigingen.

Op agenda van

Gemeenteraad vervallen op 15-10-2019

Gemeenteraad op 5-11-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.