3259034 - 3e wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 (APV 2019) i.v.m. invoering Alcoholwet

In de Algemene plaatselijke verordening 2019 wordt op verschillende plekken verwezen naar de Drank- en Horecawet. Omdat op 1 juli de Drank- en Horecawet is vervangen door de Alcoholwet moeten de verwijzingen in de APV 2019 aangepast worden. De raad wordt voorgesteld deze technische aanpassingen vast te stellen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 15-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.