3298269 - Intrekken zienswijze begroting 2022 ODT nav beëindiging conflict tussen ODT en gemeente Enschede

De gemeenteraad van Hengelo heeft een zienswijze ingediend op de jaarstukken en de begroting van de Omgevingsdienst Twente vanwege de onzekere financiële situatie door een conflict tussen ODT en de gemeente Enschede. In de zienswijze heeft de gemeenteraad aangegeven dat mochten de ODT en de gemeente Enschede op korte termijn tot een oplossing komen de zienswijze zou kunnen worden ingetrokken. De inzet van een mediationtraject heeft gezorgd voor een oplossing van het conflict. Daarom zal de gemeenteraad gevraagd worden haar zienswijze in te trekken.

Op agenda van

Gemeenteraad op 13-10-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.