3176893 - Raadsvoorstel verordening en tarieven reinigingsheffing 2021 1e wijziging

De raad heeft op 16 december 2020 de Verordening en tarieven reinigingsheffing 2021 vastgesteld. Abusievelijk is in de verordening een foutieve ingangsdatum vermeld. In de 1e wijziging is de juiste datum opgenomen. Tevens zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd.

Op agenda van

Gemeenteraad op 13-1-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.