3335761 - Amendement Beleidsbegroting 2022 - 2025; maatregelen Sociaal Domein uit de Beleidsbegroting

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 24 stemmen tegen en 9 stemmen voor (Lokaal Hengelo, Groenlinks, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.