3335868 - Motie In gesprek over de WLZ (Wet Langdurige Zorg) Beleidsbegroting 2022 - 2025

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 17 stemmen voor en 16 stemmen tegen (ProHengelo, CDA, LokaalHengelo, GroenLinks, PvdA, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) aanvaard.