2294576 - Motie inz. beschikbaar stellen gelden tbv reconstructie voortuin Hofje aan Lansinkweg

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.