2295070 - Motie over aandacht vragen vd landelijke politiek voor problematiek financiering Jeugdzorg en WMO

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.