2371565 - Wijziging bijlage IV verordening voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente Hengelo

Voor het bepalen van het budget voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen stelt de gemeente normbedragen beschikbaar. Dat is geregeld in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo. In 2018 heeft de VNG de normbedragen verhoogd. Dit was nodig omdat de normbedragen achterbleven bij de feitelijke prijsontwikkeling. Uit een analyse van het kennisinstituut voor bouwkosten BDB blijkt dat het verschil in 2017 was opgelopen tot 48% ten opzichte van het niveau van het Bouwbesluit.
De normbedragen zijn opgenomen in bijlage IV van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De VNG heeft voor de wijziging een model wijzigingsverordening aangeboden. De raad heeft dit voorstel nu vastgesteld, waardoor de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding weer in overeenstemming zijn met het bouwbesluit, prijspeil 2019.

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-7-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Met algemene stemmen vastgesteld.