2323071 - Aankoop industriegrond aan Beckumerstraat 3 en Willem de Clerqstraat 55

De gemeenteraad wordt gevraagd om de gelden die benodigd zijn voor de aankoop en herontwikkeling van de locatie van machinefabriek Vos beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Vastgoed.
De machinefabriek is verhuist naar een groter bedrijfspand aan de Havenkade waar het bedrijf kan uitbreiden. De gemeente wil deze locatie kopen en deze gaan herontwikkelen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-2-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 37
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.