2356536 - Aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling door Stg. Lokale Omroep

Stichting Lokale Omroep Hengelo is in 2014 door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale publieke omroep. RadioHengeloTV heeft zo zendtijd gekregen voor een periode van vijf jaar. De lokale omroepstichting heeft eind 2018 een aanvraag ingediend om opnieuw een aanwijzing te krijgen voor de periode 2019-2024. Volgens de Mediawet moet de gemeenteraad adviseren over de aanvraag, voordat het Commissariaat voor de Media een beslissing neemt.

Op agenda van

Gemeenteraad op 7-5-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen.