2357136 - Wijzigen huidige ontsluiting appartementen Beuckschool aan Mr. P.J. Troelstrastraat

De leegstaande Beuckchool op de locatie Mr. P.J. Troelstrastraat hoek Beukweg is ongeveer twee jaar geleden gerenoveerd en getransformeerd tot koop appartementen. Het bestaande achterliggende parkeerterrein met een ontsluiting en uitweg op de wijkring Mr. P.J. Troelstrastraat is daarbij gehandhaafd. Deze bestaande ontsluiting leidt volgens de bewoners van deze appartementen nu tot problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid en de doorstroming op de wijkring.
Naar aanleiding van enkele verkeersongevallen heeft de Vereniging Van eigenaren van de Beuckschool aan de gemeente de vraag gesteld of de huidige uitweg mag worden verplaatst van de drukke voorzijde Mr. P.J. Troelstrastraat naar de rustige achterzijde aan de Achterhoekse Molenweg. Alleen het te doorkruisen gebied aan de Achterhoekse Molenweg ten behoeve van die mogelijke te verplaatsen uitweg ligt in de hoofdgroenstructuur en er staan beeldbepalende eiken. De verplaatsing en de realisatie van een nieuwe uitweg door de hoofdgroenstructuur op deze locatie wordt gezien als ‘zware’ ingreep. Het mogelijke alternatief van de aanleg van twee kruismarkeringen voor de huidige uitweg is zorgvuldig onderzocht. De voorkeur gaat uit naar het verplaatsen van de bestaande uitweg naar de Achterhoekse Molenweg. De gemeenteraad heeft besloten de ingreep in de hoofdgroenstructuur toe te staan, op grond van zwaarwegend openbaar belang.

Op agenda van

Gemeenteraad op 11-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld