2333074 - Herziening Reglement van Orde

In maart 2018 heeft de VNG drie modellen, die de werkzaamheden en ondersteuning van de raad regelen, geactualiseerd. Dit was de aanleiding om het vigerende ‘Reglement van orde voor de werkzaamheden van de raad en de politieke markt van de gemeente Hengelo’ tegen het licht te houden. Op basis van de nieuwe modelverordening van de VNG, maar ook op basis van eigen bevindingen, zijn aanpassingsvoorstellen gedaan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om het geactualiseerde ‘Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad en Politieke Markt van de gemeente Hengelo 2019’ vast te stellen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 7-5-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Sander Schelberg; Griffier: Gerrit-Jan Eeftink, Coen Hartendorp
Aanwezig namens de raadsfracties: Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Floor van Grouw (SP), Hanneke steen, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen, Burhan Carlak (BurgerBelangen), Seviye van Wier, Patrick Rillman, Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Mireille van den Enk, Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).

Een aantal aanpassingen in het geactualiseerde Reglement van Orde zijn besproken in deze politieke markt. De griffie verwerkt de opbrengst van de bespreking en biedt dit vervolgens aan het presidium aan ter agendering voor besluitvorming door de gemeenteraad.

Gemeenteraad op 3-9-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.