2371536 - Uitvoeringskrediet herinrichting Deldenerstraat vanaf Langestraat t/m kruising Bornse- en

De raad heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de reconstructie van de Deldenerstraat vanaf de Langestraat tot en met de kruising met de Bornsestraat/ Oldenzaalsestraat. Dit betreft enerzijds een herinrichting van deze kruising, die nodig is om de nog te realiseren parkeerplaatsen op het Kloosterhofterrein te kunnen bereiken. En anderzijds een rioolvervanging en herinrichting van het deel van de Deldenerstraat vanaf de Langestraat tot de kruising met de Bornsestraat/ Oldenzaalsestraat.
Naast rioolvervanging wordt er een nieuwe buis aangelegd voor de afvoer van regenwater (blauwe ader). Het regenwater dat op het verharde oppervlak valt wordt in de nieuwe situatie niet meer geloosd op het riool, maar wordt door middel van de blauwe ader afgevoerd naar de Berflobeek en de Drienerbeek die in de onmiddellijke omgeving liggen. Dit is een klimaatrobuuste oplossing om wateroverlast bij hevige neerslag te verminderen. Daarnaast wordt de vuiluitworp op de beken beperkt, waardoor de waterkwaliteit toeneemt. De ruimte voor groen aan de noordzijde langs de Deldenerstraat wordt gehandhaafd. Hier komen twee bomen bij. Vóór het nieuwe stadskantoor, aan de zuidzijde langs de Deldenerstraat, komt een nieuw groenvak te liggen. Dit groenvak wordt gerealiseerd vanuit het project Lange Wemen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 11-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld