2377458 - Nieuwe beslissing op bezwaar besluit algemeen belang parkeergarage De Beurs

De raad van de gemeente Hengelo heeft enige jaren geleden besloten om de exploitatie van de gemeentelijke parkeergarage De Beurs aan te wijzen als een dienst, die plaatsvindt in het algemeen belang. Q-park heeft bezwaar en beroep aangetekend tegen dit besluit. Op grond van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven moet een nieuwe beslissing op bezwaar genomen worden.
De gemeenteraad heeft onderzoek laten verrichten waaruit blijkt dat de Beursgarage nodig is om recht te doen aan de doelen van het parkeerbeleid. De raad vindt het noodzakelijk de gemeentelijke parkeergarage De Beurs open te houden. Daarom is een nieuwe beslissing op bezwaar genomen waarbij het algemeen belang besluit in stand blijft.

Op agenda van

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen vastgesteld.