3396910 - Subsidieplafond uitvoeringsregeling ‘versterking en vernieuwing lokale culturele programmering'

Op agenda van

Gemeenteraad op 20-4-2022
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37
Stemverhouding: met 35 stemmen voor en 2 stemmen tegen (ProHengelo) vastgesteld.