3338832 - Vaststellen subsidieplafonds voor de tijdelijke subsidieregelingen bijdrage ondersteuning controle op coronato

De raad heeft de subsidieplafonds vastgesteld voor de subsidieregelingen om een eenmalige vaste bijdrage beschikbaar te kunnen stellen aan ondernemers en organisaties voor sport en cultuur voor de controle op de coronatoegangsbewijzen

Op agenda van

Gemeenteraad op 24-11-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.