2290305 - Tijdelijke toelating van dhr. Scholten als raadslid

Aan de heer G.J.P. (Gerrit) Megelink is wegens ziekte tijdelijk ontslag verleend als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Op 6 november 2018 is de heer J. (Jeffrey) Scholten voor een periode benoemd tot tijdelijke opvolger. De benoeming van J. Scholten geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 26 februari 2019.

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Namens de commissie voor de Geloofsbrieven deelt de heer Peters mede dat er geen belemmeringen zijn gevonden die benoeming in de weg staan.