2320267 - Benoeming onderzoeker rekenkamercommissie Hengelo

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-2-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
De stemcommissie heeft de stemmen geteld.
Mw Oude Vrielink is benoemd tot onderzoeker rekenkamercommissie Hengelo.
Stemmende leden: 37
Stemverhouding: met algemene stemmen benoemd.