3174571 - Tijdelijke toelating van de heer Ter Beek als raadslid

Aan de heer P. (Patrick) Rillmann is wegens ziekte voor een derde keer tijdelijk ontslag verleend als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Op 13 januari 2021 is de heer H.L. (Han) ter Beek voor een periode benoemd tot tijdelijke opvolger. De benoeming van H.L. ter Beek geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 28 april 2021.

Op agenda van

Gemeenteraad op 13-1-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt mw. H.S. Steen-Klok (CDA) mede, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer H.L. ter Beek (Lokaal Hengelo) toe te laten als raadslid.