3407893 - Benoeming fractievertegenwoordigers raadsperiode 2022-2026

Op agenda van

Gemeenteraad op 20-4-2022
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
De commissie geloofsbrieven, bestaande uit mw. van der Zweth (VVD), mw. Morskieft (CDA) en mw. Mooijman (Groenlinks) tevens voorzitter, rapporteert dat er geen belemmeringen zijn om tot benoeming over te gaan. Er heeft geen stemming plaatsgevonden.