3120461 - Benoeming lid commissie Klankbordgesprekken burgemeester en raad

Namens de gemeenteraad hebben de fractievoorzitters uit de raad tot taak om regelmatig klankbordgesprekken met de burgemeester te houden. Bij raadsbesluit nr. 1086515 heeft de gemeenteraad daartoe in zijn vergadering van 6 december 2016 een verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad vastgesteld.
In dit raadsadvies wordt de raad voorgesteld om te stemmen over de voordracht van de heer Evers (fractievoorzitter GroenLinks) als leden van de klankbordcommissie, dit wegens het vertrek van de heer M. ten Barge als lid van deze commissie omdat hij zijn raadslidmaatschap heeft beƫindigd.

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-9-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding:met algemene stemmen vastgesteld.