2338764 - Verordening fractieondersteuning 2019

In artikel 33 Gemeentewet is opgenomen dat de in de raad vertegenwoordigde groeperingen (meestal fracties genoemd) recht hebben op financiƫle ondersteuning om hun werk goed te kunnen doen. Ook is in de Gemeentewet opgenomen dat de raad voor de ondersteuning van de in de raad vertegenwoordigde groeperingen een verordening vaststelt. En in die verordening moeten ook regels staan over waaraan de fracties dit geld mogen besteden en hoe de fracties zich naar de bewoners toe moeten verantwoorden over hun uitgaven.
De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met de verordening fractieondersteuning die tot nu toe geldt: het is nu het moment om de oude verordening te herzien en te verbeteren. Er zijn namelijk ook andere regelingen die veranderd zijn waardoor de oude verordening niet meer goed aansluit bij die regelingen. Ook die afstemming op andere regelingen is nu doorgevoerd.

Op agenda van

Gemeenteraad op 7-5-2019
Resultaat vergadering: Aangehouden

Opmerkingen uit de vergadering:
Het raadsvoorstel komt een volgende raadsvergadering opnieuw op de agenda, met een aangepast raadsadvies waarin wordt ingegaan op de gevolgen van een aanpassing die door de fractie van de CU is voorgesteld

Gemeenteraad op 11-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld