2449389 - Beslissing op bezwaar tegen vaststellen besluit jaarstukken 2018

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 door de gemeenteraad. Bezwaarde is woonachtig in Enschede. Ook na een verzoek daartoe heeft hij niet aangegeven waarom hij belanghebbende is bij het jaarverslag en de jaarrekening. De commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. De gemeenteraad wordt geadviseerd overeenkomstig het advies te besluiten.

Op agenda van

Gemeenteraad op 3-12-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.