2337150 - Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

De gemeenteraad heeft de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vastgesteld. Daarin worden de arbeidsvoorwaarden voor raads- en commissieleden van de gemeente Hengelo geregeld.

Op agenda van

Gemeenteraad op 7-5-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen aangenomen.