2444283 - Vaststelling parameters voor de herziene grondexploitaties van 2020

Een belangrijke uitgangspunt voor het herzien van een grondexploitatie zijn de toe te passen parameters (rente, kosten- en opbrengstenstijging) voor de komende jaren. De parameters worden elk jaar door de Raad vastgesteld. Het inschatten van de parameters voor het komende jaar (2020) is geen probleem, omdat er voldoende publicaties voorhanden zijn. De opbrengstenstijging van 2020 wordt per deelgebied verwerkt in de grondprijzennotitie. Voor de langere termijn is het inschatten van de parameters een lastige opgave. We kiezen ervoor om de verwachte inflatie voor de komende jaren aan te houden (2%). Ondanks dat er kleine wijzigingen zijn in de parameters veroorzaakt dat geen wijzigingen in het financiƫle resultaat.

Op agenda van

Gemeenteraad op 3-12-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.