3113904 - Vergroten exploitatiegebied grondexploitatie Marskant

De kans doet zich voor om met de toevoeging van de panden Willemschool en Markant het plangebied aan de Marskant kwalitatief te verbeteren. Dit besluit maakt dat mogelijk.

Op agenda van

Politieke Markt B op 8-12-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Marie-José Luttikholt. Griffier: Coen Hartendorp

Sprekers namens de fracties: Sander Janssen (VVD), Wiert Wiertsema (ProHengelo), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Han ter Beek (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Marie-José Huis in't Veld (Lid), Herbert Capelle (Lid)
Namens het college aanwezig: Wethouder Van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door: Joop Nijenhuis (Ontwikkelingsmanager)

De fracties hebben oordeelsvormend gesproken over dit voorstel. Conclusie is dat het voorstel als hamerstuk geagendeerd kan worden in de eerst volgende raadsvergadering.
Gelet op de discussie wordt punt 3 uit het voorgestelde dictum verwijderd. Het wijzigen van het Woningbouwprogramma 2020-2029 betreft namelijk een bevoegdheid van het college.

Gemeenteraad op 13-1-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring: mw. M.J. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld).