2330418 - Bekrachtiging geheimhouding stukken 'Ontwikkelingen Hart van Zuid'

Op agenda van

Gemeenteraad op 12-2-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.