2382109 - Verzoek opneming in het Plan van Scholen 2020-2022 ExpeditieWijz

Voor 1 februari is een aanvraag ontvangen om een nieuwe basisschool in Hengelo op te richten. Een aanvraag van de Stichting ExpeditieWijz op algemeen bijzondere grondslag. Om op het plan van nieuwe scholen terecht te komen, dient een aanvrager aan te tonen dat voldoende leerlingen de school zullen bezoeken. Dit gebeurt op grond van een leerlingenprognose. De aanvraag van Stichting ExpeditieWijz voldoet aan de vereisten, waardoor de school wordt opgenomen op het plan van scholen 2020-2022. De Minister besluit vervolgens voor 1 januari over het plan van scholen.
De gemeente krijgt tenslotte de verplichting om een geschikt gebouw beschikbaar te stellen, zodat de school kan starten in een schooljaar in de planperiode 2020-2022.

Op agenda van

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Mevrouw Mooijman was afwezig tijdens de stemming.
Met algemene stemmen vastgesteld.