3164848 - Omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid: Plan van aanpak

Het Plan van aanpak beschrijft de stappen van het proces, de organisatie en de planning om te komen tot de omgevingsvisie voor het de binnenstad en Hart van Zuid.
De omgevingsvisie Binnenstad en Hart van Zuid moet een toekomstbestendig, publieksvriendelijk en concreet ruimtelijk afwegingskader zijn voor de fysieke leefomgeving van de binnenstad en Hart van Zuid.

Op agenda van

Politieke Markt A op 26-1-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen, Griffier: Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema en Anoesjka Kemperink (beiden Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Wieke Rozema (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier en Han ter Beek (Lokaal Hengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jeannet Nijhof en Christian Benerink (beiden namens de PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), Raadslid Leo Janssen, Raadslid Herbert Capelle en Raadslid Marie-José Huis in't Veld.
Namens het college zijn wethouders Gerard Gerrits en Mariska ten Heuw aanwezig.

Gemeenteraad op 10-2-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaring: mevrouw Van Wier (Lokaal Hengelo) en de heer L. Janssen (lid Janssen).