2091018 - Rekenkameronderzoek naar Schulddienstverlening Stadsbank Oost-Nederland

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het resultaat van het in het afgelopen jaar gehouden onderzoek naar de schulddienstverlening door de Stadsbank Oost Nederland door de gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het onderzoek en de aanbevelingen mee te geven aan het college ter verbetering van de Schulddienstverlening.

Op agenda van

Politieke Markt A op 22-3-2017
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Wiert Wiertsema; Griffier: Coen Hartendorp.
Namens het college aanwezig: Wethouder Mariska ten Heuw.
Sprekers namens de fracties: Bas van Wakeren (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Hanneke Steen-Klok (CDA), Marie-José Luttikholt (PvdA), Kristel Veneberg (D66), Rudi Theunissen (GroenLinks), Andries Bruinsma (SP), Annie Doornbos (BurgerBelangen), Egbert Alkema (ChristenUnie).
Overige sprekers: Nico Groenendijk (voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo), Coen Luttikhuis (Directeur Stadsbank Oost-Nederland).

Na een toelichting van de heer Groenendijk en de heer Luttikhuis hebben de fracties gesproken over de conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit het rekenkameronderzoek. De fracties zijn nog verdeeld over het -al dan niet in volledigheid- meegeven van de voorgestelde conclusies en aanbeveling aan het college. De discussie in de raad wordt op dat punt voortgezet; kan de raad in stemmen om de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek ‘Schulddienstverlening nader bekeken’ mee te geven aan het college, ter verbetering van de schulddienstverlening.

Gemeenteraad op 4-4-2017
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaringen van de heer Bruinsma (SP), mevrouw Veneberg (D66) en mevrouw Doornbos (BurgerBelangen).