2271956 - Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen

Het huidige risicomanagementbeleid is vastgesteld voor de periode 2013-2017. Inmiddels is dit beleid geactualiseerd en vertaald in de voorliggende beleidsnota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen (2018-2022).
Het doel van risicomanagement is dat we de consequenties van keuzes overzien. Het gaat dan om keuzes die we als gemeente zelf maken óf die anderen maken en die ons beïnvloeden. Op deze manier zijn we in staat daar waar nodig gericht actie te ondernemen, zodat we onze doelstellingen bereiken.

Op agenda van

Politieke Markt A op 17-10-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de raad: Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok, Nuri Akfidan (CDA), Marc ten Barge, Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Jan Evers, Colin Kok (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Daniëlle ten Voorde (PvdA), Mireille Verheul (PVV), Susanne van den Beukel, Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren, Claudio Bruggink, Gerard Gerrits en burgemeester Sander Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door Marianne Peper(senior Beleidsmedewerker Financiën).

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.