2307808 - Projectmatige aanpak 'Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij'

De wijk de Nijverheid is door het Rijk geselecteerd om als een van de eerste wijken van Nederland aardgasvrij te worden. Ooit was de Nijverheid de eerste Hengelose wijk die op het aardgas werd aangesloten. Nu is het de eerste bestaande wijk die in Hengelo op een alternatieve manier verwarmd gaat worden. Dit betekent dat iedere woning een nieuwe verwarmingsbron gaat gebruiken. Woningcorporatie Welbions gaat een groot aantal woningen verduurzamen. Ook particulieren worden hiertoe aangemoedigd. De doelstelling is om tenminste 500 woningen aardgasvrij te maken. Om dit alles in goede banen te leiden wordt een projectorganisatie voor de wijk opgezet. De gemeente is 4, 25 miljoen euro toegezegd om de woningeigenaren te compenseren voor de hoge kosten van het overstappen. De gemeenteraad heeft besloten de voorstellen van het college over de projectaanpak goed te keuren. Het college kan richting de wijk beginnen met het maken van uitvoeringsplannen. Bij deze plannen worden ook bewoners betrokken, zij krijgen een eigen plek in de projectorganisatie.
Bij amendement is beslispunt 5 toegevoegd aan het raadsbesluit

Op agenda van

Politieke Markt A op 27-3-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Marie-José Luttikholt, Griffier; Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Patrick Rillman en Jeffrey Scholten (Lokaal Hengelo), Colin Kok (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Susanne van den Beukel (ChirstenUnie).
Wethouder Claudio Bruggink is aanwezig namens het College, Remko Cremers (transitiemanager Gemeente Hengelo) is aanwezig als ambtelijke ondersteuning. Dhr. Tonny Noordman spreekt in namens het Bewonersoverleg de Nijverheid.

Gemeenteraad op 9-4-2019
Resultaat vergadering: Gewijzigd vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 37
Met 2 stemmen teven van de PVV en 35 stemmen voor wordt het voorstel vastgesteld