2385864 -Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Landelijk zijn er een aantal wijzigingen in de regelgeving WMO 2015. Zo is er een verandering doorgevoerd in de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening en is het stelsel van tegemoetkomingen voor hulp uit het sociaal netwerk aangepast in verband met wijzigingen in de Wet minimumloon. Deze landelijke wijzigingen moeten ook doorgevoerd worden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning. Verder zijn er aantal (technische) wijzigingen aangebracht in de Verordening maatschappelijke ondersteuning, onder andere op het gebied van beschermd wonen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 4-9-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Hanneke Steen, Griffier Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Frits Albek en Anoesjka Kemperink (beiden namens Pro Hengelo), Hanneke Fens en Mitchell Boers (beiden namens de VVD), Floot van Grouw en Marie-José Huis in 't veld (beiden namens SP), Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Patrick Rillmann (Lokaal Hengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt en Danielle ten Voorde (beiden namens PvdA), Christian Benerink (PVV).
Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig namens het college. Daarnaast waren Monique Nijkamp (juridisch adviseur) en Rita Stekelenburg (beleidsmedewerker zorg) aanwezig als ambtelijke ondersteuning.

Gemeenteraad op 17-9-2019
Resultaat vergadering: Gewijzigd vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vind beraad plaats in 2 termijnen.
Stemmende leden: 33
Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.