2383387 - Amendement Voorwaardelijke verplichting uitvoering erfinrichtingsplan

Op agenda van

Gemeenteraad op 21-5-2019
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Amendement verworpen met 4 stemmen voor van ChristenUnie en BurgerBelangen en 32 tegen.