2392166 - Amendement: Zienswijze voor het Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Op agenda van

Gemeenteraad op 11-6-2019
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.