3335782 - Amendement: Kosten verhuizen en inrichten Voedselbank

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 26 stemmen tegen en 7 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld, lid Capelle) verworpen.