3335795 - Amendement begroting 2022-2025 beleidsmedewerker beschermd wonen

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 23 stemmen tegen en 10 stemmen voor (BurgerBelangen, LokaalHengelo, PvdA, PVV en lid Janssen) verworpen.