3335805 - Amendement begroting 2022-2025 handgeld gemeenteraad

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 6 stemmen voor (BurgerBelangen, PvdA en lid Capelle) verworpen.