3335811 - Amendement begroting 2022-2023 8.4 maatregelenpakket sociaal domein

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 22 stemmen tegen en 11 stemmen voor (CDA, BurgerBelangen, LokaalHengelo, PvdA en ChristenUnie) verworpen.