3313122 - Motie Uitwerking relatie amateurverenigingen en kernvoorzieningen

Op agenda van

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 1 stem tegen (F. van der Grouw/SP) aanvaard.