3313128 - Motie Nieuw budget volledig voor Beeldende Kunst in de binnenstad

Op agenda van

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 19 stemmen tegen en 16 stemmen voor (ProHengelo, BurgerBelangen, LokaalHengelo, PvdA, Groenlinks, ChristenUnie, lid Capelle, Lid Janssen) verworpen.