3335879 - Motie Fietsen in Hengelo Beleidsbegroting 2022 - 2025

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 21 stemmen tegen en 12 stemmen voor (ProHengelo, SP, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.