3336014 - Motie Omgevingswet mag niet leiden tot stijging legeskosten

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding:
met 27 stemmen tegen en 6 stemmen voor (CDA, PVV en lid Janssen) verworpen.