3336021 - Motie Geen preventie zonder ervaring; Inzet ervaringsdeskundigen

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Aanvaard

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen (VVD, PVV, lid Janssen en lid Huis in 't Veld) aanvaard.