3335995 - Motie: Sociale woningbouw moet naar 25% van nieuw te bouwen woningen

Op agenda van

Gemeenteraad op 10-11-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 21 stemmen tegen en 12 stemmen voor (SP, D66, PvdA, PVV, ChristenUnie, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en lid Capelle) verworpen.