2369285 - Uitvoeringskrediet openbare ruimte Lange Wemen

De inrichting van de openbare ruimte en de tijdelijke parkeerplaats maakt onderdeel uit van het project Lange Wemen. Het krediet dat ter beschikking wordt gesteld is noodzakelijk voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe stadhuis en het evenementenplein( Burgemeester Jansenplein). De inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij het kwaliteitsniveau van het project Enschedesestraat wat betreft het soort bestrating en de cortenstalen goten en andere elementen. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met extra groen rondom het stadhuis en met evenementen waarvoor dit plein is bestemd. Als 'eye-catcher' en speelelement worden in het ontworpen gotenpatroon spuiters (fonteinen) geplaatst. Op momenten dat er evenementen op het plein zijn kunnen deze worden uitgeschakeld.


Ter vervanging van de openbare parkeerplaatsen op het Burgemeester Jansenplein worden op het Kloosterhofterrein - tijdelijke-parkeerplaatsen aangelegd. Het parkeerterrein wordt ontsloten via het nieuw aan te leggen kruispunt Deldenerstraat/Bornsestraat/Oldenzaalsestraat. De aanleg van dit kruispunt behoort bij het project Deldenerstraat.
Al deze ingrepen dragen bij aan het actieplan Binnenstad met als doel de aantrekkelijke en het verblijfsklimaat te verbeteren en zo meer bezoekers aan te trekken en deze langer te laten verblijven.

Op agenda van

Politieke Markt A op 26-6-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Brigiet Schoemaker (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: wethouder Gerard Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door Ivo Heijenrath (Projectleider) en Joop Nijenhuis (Ontwikkelingsmanager)

Na een ambtelijke toelichting over dit plan hebben de fracties hun oordeel daarover gegeven. Fracties kunnen zich unaniem vinden in het voorliggende plan en het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet. De zaak wordt geagendeerd als hamerstuk in de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 9-7-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
mw. Mooijman, hr. v.d. Sleen en hr. ten Barge - stemcommissie D03 - hebben de zaal verlaten.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.