3042641 - Jaarstukken 2019 Gemeente Hengelo

Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2019 opgesteld en biedt deze stukken ter vaststelling aan de gemeenteraad. In de programmarealisatie van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inhoud van het gevoerde beleid en beheer. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiën, die daarmee gemoeid waren. De jaarrekening sluit met een batig saldo van ruim € 8,1 miljoen. Van dit overschot wordt voorgesteld om € 4,3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en het restant van € 3,8 miljoen toe te voegen aan een specifieke bestemmingsreserve. Hierdoor ontstaat extra vet op de botten waardoor de Gemeente Hengelo in staat is om in 2020 eventuele noodzakelijke Coronamaatregelen te treffen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 16-6-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Deze zaak is in de politieke markt oordeelsvormend behandeld samen met zaak '3061443 - Herziening actuele stand van zaken grondbedrijf.'

Voorzitter: Mitchell Boers. Griffier: Anke Haarhuis, Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Seviye van Wier (LokaalHengelo), Jacqueline Freriksen, Han Daals (BurgerBelangen), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jan Evers (GroenLinks), Susanne van den Beukel, Herman Groeneveld (ChristenUnie), Hugo Koetsveld (SP), Jeanet Nijhof (PVV), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Hanneke Steen, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge (D66), Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo).
Namens het college aanwezig: Wethouders Mariska ten Heuw, Claudio Bruggink, Gerard Gerrits, Bas van Wakeren en Burgemeester Sander Schelberg.
Overige sprekers: De heer Van Essen (inwoner), Dirk Kuperus (accountant Deloitte)

Na deze oordeelsvormende behandeling komt de zaak terug als bespreekstuk op de raadsvergadering van 1 juli aanstaande.

Gemeenteraad op 1-7-2020
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden:
32.
Stemverhouding:
met algemene vastgesteld.