2295168 - Amendement De kost gaat voor de baat uit binnen het Sociaal Domein

Op agenda van

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Aantal stemmende leden: 36.
Met 10 stemmen voor van PvdA, BurgerBelangen, CDA en ChristenUnie en 26 stemmen tegen wordt het amendement verworpen.