3313146 - Motie: Inwonersvriendelijke invoering van parkeerregulering

Op agenda van

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Verworpen

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 32 stemmen tegen en 3 stemmen voor (ChristenUnie en PvdA) verworpen..